Mystiek Dagboek [5]

In Louisville, at the corner of Fourth and Walnut, in the center of the shopping district, I was suddenly overwhelmed with the realization that I loved all those people, that they were mine and I theirs, that we could not be alien to one another even though we are total strangers. It was like waking from a dream of separateness, of spurious self-isolation in a special world, the world of renunciation and supposed holiness. 
At the center of our being is a point of pure truth, a point or spark which belongs entirely to God, which is never at our disposal, from which God disposes of our lies, which is inaccessible to the fantasies of our own mind or the brutalities of our own will. This little point of nothingness and of absolute poverty is the pure glory of God in us. It is so to speak His name written in us, as our poverty, as our indigence, as our dependence, as our sonship.
~Thomas Merton in ‘Conjectures of a Guilty Bystander

Dit is zo'n mooie tekst. Ontroerende verbondenheid. Mijn hart gaat open. Prachtig om te ervaren hoe midden in het dagelijkse leven en het lijden opeens een diepere dimensie verschijnt, de wereld van de ziel, buiten de gewone tijd en ruimte, waar de veelheid in eenheid verbonden is en het Goede, Ware en Schone tegelijkertijd aanwezig wordt gesteld. Niet te verklaren, het wordt mij gegeven.

Door deze werkelijkheidsonthulling is er het besef dat er in het hart een maagdelijk punt aanwezig is, onvernietigbaar, helder en vol liefde en wijsheid. Het eeuwig brandende licht, uitgestrekt en alles doorstralend. Dan ben ik in staat om midden in pijn en lijden aanwezig te zijn.

De sleutel tot bevrijding zit in de pijn. In de pijn zit liefde. Alles komt in het licht te staan: mijn onzekerheid, de onrust, het verdriet, zoveel frustraties. Het mag er zijn. Helemaal betrokken duik ik er in met een zachte aandacht en tegelijkertijd is er een open sfeer. Het werkt helend, wonderbaarlijk hoe de pijn zacht wordt en dan oplost. Pijnlijke levensverhalen blijken tijdelijk van aard te zijn.

Ik neem innerlijk toevlucht. Mijn lichaam is stil en aanwezig. Mijn hoofd is zwijgzaam, zowel uiterlijk als binnenin even geen gebabbel. Het hartcentrum is geopend. Door de poort gaan. Mijn lichaam wordt transparant, een grenzeloze ruimte. Mijn hoofd is helder en opmerkzaam voor wat er is. In mijn hart verschijnt een warm gevoel. Ik word gedragen en kan aanwezig zijn in de spanning tussen liefde en pijn.

~K

Liefde is een vuur [8]

~Llewellyn Vaughan-Lee 

Er is een Soefigezegde dat er in de liefde niets mogelijk is zonder de dood, en Al-Hâllaj wist, en leefde dit. Hij zei, “Wanneer de waarheid het hart te pakken heeft, maakt Zij het leeg van alles behalve van Zichzelf! Wanneer God Zichzelf hecht aan een mens, doodt Hij in hem alles behalve Zichzelf.” De Soefi’s noemen dit proces van sterven van het zelf, fanâ, ontmanteling. In het vuur van liefde verbranden we, en door deze verbranding leert het ego zich over te geven, te sterven aan het eigen denkbeeld van superioriteit. De minnaar leert zichzelf helemaal aan haar Geliefde te geven, zonder gedachte of bekommernis om haarzelf, totdat zij kan zeggen, “De Geliefde leeft, de minnaar is dood.” In deze ultieme liefdesaffaire sterven we aan ons zelf, en deze dood is een pijnlijk proces, omdat het ego, het “ik” niet gemakkelijk zijn idee van superioriteit opgeeft.

Toen ik voor het eerst naar het pad kwam, werd mij een smaak van fanâ, van deze vernietiging van mijzelf gegeven, ofschoon ik in die tijd de ervaring niet begreep. Op een avond werd ik uitgenodigd voor een lezing over de spirituele dimensie van wiskunde. Voor mij zat een oude dame met wit haar, en na de lezing werd ik aan haar voorgesteld door een vriend. De oude dame, die mijn leraar zou worden, keek me aan met haar blauwe doordringende ogen en ik had de fysieke ervaring van slechts stof op de vloer te worden. In die tijd was ik een arrogante negentienjarige en ik dacht dat ik een heleboel over spiritualiteit wist. Ik had vele boeken gelezen en beoefende meditatie en hatha yoga. Maar op dat moment viel alles weg, en werd ik niets. Jaren later begreep ik dat het een voorproefje was van het pad, dat de discipel, “minder dan een stofdeeltje aan de voeten van de leraar” moest worden. Maar in die tijd bleef ik alleen maar in een staat van verwarring achter, zo diep dat ik het zelf niet door had.

Soefisme is een levend mystiek systeem. De grote Soefi’s uit het verleden hebben ons indrukken nagelaten, de voetafdrukken van hun reis. Maar door de eeuwen heen is deze wijsheid van liefde doorgegeven van hart tot hart, van cultuur op cultuur. Na deze ontmoeting met de Russische dame met wit haar ging ik naar het kleine appartement in Noord Londen, waar zij woonde en meditatiemeetings hield. Ik ervoer de liefde die van hen komt die zich zelf helemaal aan de liefde hebben gegeven, die ondergedompeld zijn in de liefdesaffaire van de ziel met God. Het pad nam me mee en transformeerde mij, maakte mij zacht en leeg. En altijd was er dat gevoel van deze oeroude traditie van de minnaars van God, die teruggaat tot het begin der tijden, en toch eeuwig aanwezig.

Levende Stilte

In de stilte
Ik kan niets bewerkstelligen
Te veel bezig met ...
Verwachtingen
Strategie├źn 
Aannames
Oordelen

Hoogmoed
Ik die denkt dat ie er al is
Ik die denkt dat ie het beter weet
Ik die denkt speciaal te zijn

In de levende stilte
Confrontatie
Identificaties worden doorsneden
Radicaal laten gaan
Laat de ankers los
Rond dobberen 
Niet-weten

Het is Genade
Ik doe niks meer
Alleen bewust zitten en ademen

Diep buigen
Nederigheid
Bescheidenheid
Werkelijk niet willen, niet weten, niet hebben
De kunst van het Niet-Doen

En dan ...... breekt het leven door

Volheid 
Schoonheid 
Kracht
Vertrouwen 
Liefde

Aanwezige Levende Stilte

~K