Zinvol Hulpverlenen
Waarom we onze kinderen moeten leren zich in anderen te verplaatsen 
~De Correspondent

Empathie ligt ten grondslag aan zo ongeveer alles wat een maatschappij doet functioneren: vertrouwen, altruïsme, samenwerking, liefde, liefdadigheid. En toch slaagt onze samenleving erin de empathie steeds verder in te dammen. Psychiater en neurowetenschapper Bruce Perry komt daar tegen in opstand. Een pleidooi voor meer empathie.

Magie en ratio gaan prima samen
~Marije van Beek / Trouw

In het interview over zijn boek Esoterie zet Kocku van Stuckrad de feiten op een rij van wat als een zweverige stroming bekend staat. ‘Esoterie begon al bij Plato.’
Zweverig. Vaag. Dat zijn zo’n beetje de termen waarin over esoterie wordt gesproken. Tarotkaartleggers en auralezers doen zelf vaak ook ietwat geheimzinnig over hun werk. Kocku von Stuckrad, hoogleraar religiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, wil daar iets aan doen. In zijn nieuwe overzichtswerk ‘Esoterie’ legt hij het denken van auralezers en tarotkaartleggers bloot.

Mindfulness ontstresst Maatschappelijk Werkers 
Door Jen van Horen

Stress is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Door de toenemende werkdruk en de inhoud van het werk zijn maatschappelijk werkers een risicogroep om stress en stressklachten te ontwikkelen. De fysieke en psychische gevolgen die langdurige stress met zich meebrengt zijn ernstig. Door gezond te leven, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en mindfulness toe te passen kan stress terug worden gedrongen.

Tibetaanse Meditatie

In verschillende plaatsen starten in september vijf introductielessen in Tibetaanse meditatie, gebaseerd op de wijsheidstraditie van het Tibetaanse bön-boeddhisme en Tenzin Wangyal Rinpoche

Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met meditatie, maar ook voor mensen die daar al vertrouwd mee zijn.

In vijf avonden leer je hoe meditatie voelt, en hoe je met je adem, je aandacht en door simpele bewegingen meer rust en helderheid in jezelf kunt vinden. De cursus heeft een rustige opbouw, en er is veel ruimte voor het delen van ervaringen.

Voor meer informatie over de cursussen ga naar de Facebook pagina’s van


Ligmincha Noord Holland
Ligmincha Zuid Holland
Ligmincha Utrecht / Centrum Well
Ligmincha Limburg

Er zijn ook maandelijkse oefengroepen. In deze groepen worden verschillende oefeningen uit de böntraditie geoefend. Je kunt aan deze groep deelnemen als je al ervaring hebt met de oefeningen die Tenzin Wangyal Rinpoche onderwijst, bijvoorbeeld door het volgen van seminars of het volgen van de hierboven genoemde cursussen.

Voor info en contact, zie: Ligmincha Nederland / Oefengroepen


De Verwerkelijking van het Innerlijk Leven

De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan

Het principe van iemand die het innerlijk leven ervaart is om gedurende zijn leven alles voor iedereen te worden. In elke situatie, in elke vaardigheid beantwoordt hij de vraag van het moment. Mensen denken vaak dat de spirituele mens een mens met droeve gelaatstrekken moet zijn, met een lang gezicht, met een ernstige uitdrukking en met een melancholische atmosfeer. Dat beeld is eerlijk gezegd precies het tegendeel van de ware spirituele mens. In alle vaardigheden heeft de mens die het innerlijk leven leidt naar buiten toe te handelen zoals hij zou moeten om zich te voegen naar de gelegenheid; hij moet handelen overeenkomstig de omstandigheden en hij moet met iedereen in zijn eigen taal spreken, op hetzelfde niveau gaan staan en toch het innerlijk leven verwerkelijken.

Hazrat Inayat Khan
Voor de kenner van de waarheid, degene die spirituele kennis heeft verworven en die het innerlijk leven leidt is geen beroep te moeilijk; als zakenman, als handwerksman, als koning; als een regeerder, als een arme, als een wereldlijke man; als een priester of monnik, in alle aspecten is hij verschillend van wat de mensen van hem weten en zien. Voor degene die het innerlijk leven leidt is de wereld een podium; hij is hierop de acteur die een rol moet spelen waarin hij soms boos en soms liefhebbend moet zijn, en waarin hij zowel deelneemt aan tragedie ́s als aan komedie ́s.
Degene die het innerlijk leven heeft verwerkelijkt handelt zo op een constante manier; en, als een acteur die de emoties die hij voorwendt niet voelt, heeft de spirituele mens op gepaste wijze de plaats in te vullen waarin het leven hem heeft geplaatst.

Daar voert hij alles gedegen en juist uit om zijn uiterlijke aanstelling in het leven te vervullen. Hij is een vriend voor zijn vriend, een verwant voor zijn verwanten. Met iedereen met wie hij op uiterlijke wijze is verbonden onderhoudt hij de juiste relatie met gedachte, met consideratie; en toch is hij in zijn verwerkelijking boven alle relaties. Hij bevindt zich tegelijkertijd in de menigte en in de eenzaamheid. Hij kan erg geamuseerd zijn en tegelijkertijd heel ernstig zijn. Hij kan erg verdrietig lijken en toch welt er vreugde op uit zijn hart.