Naar het Wezen van de Dingen


What Five Minutes of Silence Can Do for Your Brain

The benefits of taking time out of the day to focus on well-being and lowering stress levels.
By Elisha Goldstein 

Mindfulness en ADHD

De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar ‘aandachtstherapie’ bij kinderen en jongeren met ADHD. Omdat ADHD-medicijnen veel nare bijwerkingen hebben, wordt de toepassing van mindfulness-training als alternatief onderzocht.

How the Brain Changes When You Meditate

By charting new pathways in the brain, mindfulness can change the banter inside our heads from chaotic to calm. By Jennifer Wolkin

Thuis zijn, thuiskomen

INSPIRATIE DAG 

Zondag 15 november 2015 in de Zin te Harderwijk 
Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Het doel van meditatie is gericht op het ontdekken van de natuurlijke staat van onze geest. Deze oorspronkelijke geest is open en helder, vol van liefde en wijsheid. Echter in het dagelijkse leven is onze geest vooral versnipperd en rusteloos van aard. Vanuit deze toestand van afwezigheid weten we niet helder wie we zijn. Meditatie is de kunst om onze geest thuis te brengen en in het hier en nu de zin van ons leven te ontdekken.

Tijdens de inspiratiedag zal het thema van ‘Thuis zijn en thuis komen’ besproken worden. We zullen veel meditaties beoefenen met muziek, stilte en overgave om zodoende de betekenis van thuis zijn en thuiskomen te ervaren.

De Zin / Vrijzinnig Centrum Harderwijk

De Levende Stroom

Hoe kunnen we bezieling ervaren? Via het openstellen van ons hart, toont zich een unieke belichaming van liefde, wijsheid en inspiratie. De voorwaarde is dat onze psycho-fysieke structuur geleerd heeft zich als een instrument op te stellen, met één-puntige aandacht, niet gefascineerd met van alles, maar juist gecentreerd in het hart, in contact met de basis. Dan kan de ziel zich als een non-conceptuele levende ervaring direct tonen. Het is een activiteit van genade.

Maar ons medium is een masker geworden dat zich heeft vastgezet. We zijn verkleefd geraakt aan de inhoud in plaats van dat we de levende stroom voelen. We hechten te veel waarde aan ons ideeën en ons geloof, vast geklonken aan het gecreëerde programma, levend vanuit aannames, geleefd door de club van dromers.

Ook al mogen deze aspecten van het masker er zijn, het is niet de bedoeling dat we er door verblind worden. Ga voorbij de ideeën en laat je verleden los. Even niet begrijpen, niet invullen, niet reageren. Voel de ruimte-die-je-bent, en probeer vanuit je hart in de openheid te verblijven.

Losgekomen van de verkleving van de verschijnselen, wat blijft er over?
Een wonderbaarlijke levende stroom die geen vorm heeft en zonder naam onvergankelijk aanwezig is. Het is voorbij komen en gaan, het is onuitsprekelijk en toch volkomen helder. Voel hoe je deze Boeddha-natuur, als je eigen natuurlijk staat van zijn, herkent.

Een tijdloze aandacht ontvouwt zich:

De essentie van samsara en nirvana is de verlichte geest. Spontaan aanwezig, niet verschijnend en niet beperkt. Het komt van nergens en het gaat nergens naar toe. 
De expansie van de verlichte geest, zonder lineair tijdsbesef, is oneindig doordringend. De ware natuur van de verschijnselen - helemaal leeg - heeft geen begin en eind. Deze toestand van oneindig evenwicht, gelijk aan de ruimte, is zuiver van natuur. Het is voorbij elk tijdskader. Het is ongeboren. Het heeft geen substantie en eigenschappen. Er is geen komen en gaan en het kan niet als iets gekarakteriseerd worden. Er is geen sprake van inspanning of resultaat. Er hoeft niets te gebeuren. De grondslag van de leegte, heeft geen periferie en geen centrum. Omdat het zonder referentie is en niet onderbroken kan worden, is het expansie van gelijkheid.
[Longchen Rabjam, A Treasure Trove of Scriptural Transmission]

~Kees Voorhoeve