Zinvol Hulpverlenen
‘Overheid wil burn-outs tegengaan, maar tegenovergestelde gebeurt’
~Anouk van Kampen & Caroline van Keeken / NRCQ

De overheid zegt burn-outs te willen tegengaan, maar doet het omgekeerde. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag in een rapport over werkstress. De ideale Nederlandse werknemer moet, zo verwijt het SCP de overheid, namelijk én flexibel doorwerken tot aan het pensioen én zich opwerpen als toegewijd mantelzorger. Tegelijkertijd besteedt de overheid aandacht aan het tegengaan van burn-outs. Dit noemt het SCP “paradoxaal”.

Mindfulness voor ouders en kinderen
~Marije Evers

Mindfulness is hot. Je struikelt erover, op tv, op internet en in de bladen. Om van het aantal trainingen nog maar te zwijgen. En het lijkt met ongeveer álles te maken te hebben: mindful eten, mindful afvallen, mindful opgroeien, mindful mediagebruik, mindful ouderschap. Dat is minder gek dan het klinkt, omdat alles beter gaat als je het met aandacht doet. Maar dan wel met een speciaal soort aandacht.

Computer ontlokt meer ontboezemingen dan therapeut
~Amber Dujardin / TROUW

Ellie ziet eruit als een doorsnee psycholoog. De charmante brunette zit op een roze sofa en vraagt mensen naar de laatste keer dat ze ‘echt gelukkig’ waren. Bij ieder antwoordt knikt ze, glimlacht of vraagt verder. Haar gesprekspartners laten zich gaan en vertellen zeer openhartig over hun angsten en geheimen. Zonder schaamte, want Ellie is een computer.

Vrijheid van Handelen

De Soefi Boodschap van Hazrat Inayat Khan

Wanneer de mens via het innerlijk leven groeit, voelt hij een vrijheid van denken, spreken en handelen die door zijn spirituele reis als een natuurlijke koers komt. De reden waarom deze vrijheid komt en waar die vandaan komt kan worden uitgelegd door het feit dat er een spirit van vrijheid in de mens verborgen ligt, die door uiterlijke vormelijkheden wordt bedekt. Wanneer de mens de uiterlijke vormelijkheden ontgroeit wordt de spirit van vrijheid die tot dan was gesloten, manifest.

De wetten die aan de mensheid zijn gegeven zijn gegeven door diegenen die ver van deze wetten af stonden, de Ouderen. Net zoals er voor kinderen bepaalde wetten, bepaalde regels noodzakelijk zijn, worden degenen die nog niet zo ver zijn geëvolueerd dat ze vanaf een hoger gezichtspunt naar het leven kijken onder bepaalde wetten geplaatst die hen als religie worden geleerd en deze wetten zijn net zo noodzakelijk voor de mensheid als de regels die aan kinderen in de familiekring worden gegeven. Als er geen regels zouden worden gegeven dan zouden de kinderen onhandelbaar worden en wanneer de kinderen volwassen worden, beginnen ze zelf in te zien waarom hen regels werden gegeven en zien ze het profijt dat deze hen schonken. Vervolgens kunnen ze regels opstellen die het meest geschikt zijn voor henzelf.

Het innerlijk leven helpt een ziel om volwassen te worden. Wanneer de ziel van onderdanigheid naar meesterschap evolueert, maakt zij regels voor zichzelf. Daarom probeert niemand in het Oosten een spiritueel persoon te bekritiseren; voelt niemand zich geroepen om over zijn handeling te oordelen of om hem van iets wat hijzelf fout vindt te beschuldigen. Om deze reden heeft Jezus Christus gezegd:  ́Oordeel niet ́. Deze lering is echter gegeven om duidelijk te maken dat ́niet oordelen ́ van toepassing is op jouw gelijke, want niemand kan oordelen over degene die nog verder gevorderd is.

Wanneer de mens de neiging heeft om te oordelen over iemand die verder is dan hijzelf is het gevolg dat de spirituele vooruitgang verslechtert, omdat, ongeacht hoe ver hij is gevorderd, degenen die nog niet gevorderd zijn hem naar beneden trekken. Daarom gaat de mensheid achteruit in plaats van vooruit. Wat gebeurde er in het geval van Jezus Christus? Hij werd veroordeeld. De bevrijde ziel, de ziel die door de goddelijke natuur vrij was gemaakt, werd aan het hof van de mens veroordeeld. De minder ver gevorderde mensen vonden zichzelf geleerd genoeg om over Christus te oordelen, en niet alleen om te oordelen, maar ook om straf te geven.

Mystieke Weg van Plato

Studie-­ en Meditatiebijeenkomsten 
Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Start dinsdag 23 september van 20.00 tot 22.00. Zaal open om 19.30

Locatie: Vrijzinnig Centrum De Zin te Harderwijk / Zie Website

De Griekse filosofie van Plato heeft als doel om vriend te worden van de wijsheid. Wijsheid is in de visie van Plato een directe ervaring van de essentie van het leven. Plato beschrijft een mystieke weg om stap voor stap in contact komen met deze bezieling. Maar dat blijkt niet gemakkelijk te zijn, want de mens is gevangen geraakt in de gehechtheid en ziet alleen de schaduwen van de werkelijkheid.

In drie studie-­ en meditatiebijeenkomsten zal aan de hand van de Allegorie van de Grot, de mystieke weg van Plato besproken worden. Naast uitleg, vinden er ook meditatie-oefeningen plaats om de mystieke weg van Plato concreet te ervaren.

Plato [Πλάτων / Plátōn] - Athene, ca. 427 – 347 v. Chr.