The Magician

The Magician is a mediator between heaven and earth, only possible after a long-term process of contemplation. We have to surrender to the Source, so the Divine Flow can work through our vessel; we become a Magician, without grasping, helping to change and heel the world through Love and Wisdom.
 
I see contemplation as a transformation process of letting go of attachments. It is purification of our being and breaking down of the false self. In this process of 'kenosis' we become empty. The inner consciousness flies open, the soul is born. In correspondence with this 'letting go or letting be', Valentin Tomberg in his book Meditation on the Tarotis talking about  'Concentration without effort'.

I see it as 'Awareness without identification', being in contact with everything of this strange world and at the same time being grounded as a mountain, not identified with all the different impulses.  After practising contemplation again and again, the Universal Flux of Being is cutting through my illusions. And I have a lot of illusions. That is the basic problem. There is ignorance. There is no seeing from a whole but from a dualistic perspective and being identified with what is happening, believing it as 'me' or 'mine'.

It requires great personal effort to be aware of this forceful attachment, and to be totally open to the Sacred Space. In this learning process, although I am working to be open and aware, it is the Holy One who is doing the work and the purification. In order to serve the Divine Inspiration, I have to turn myself around, like the 'Hanged Man'. It is called 'Metanoia', becoming a new being. Ego is not in the centre anymore. The soul, or Ruach, is awakened in the heart. It is negation and affirmation, a mystical death and being alive: anxious, wonderful and mysterious at the same time. 

I remind myself that the Holy One is directing my journey and prayer, breaking down the barriers and purifying my will. I try to keep the Sat-Guru in view, all the time. Not an easy task, I often forget. But this remembrance is not of my doing. I have to be totally receptive, like a mirror, leaving everything as it is. The Rheinland Mystici (Echkart, Tauler, Suso) are speaking of 'Gelassenheit'. 'Gelassenheit' is the practice of God himself, the Breath of the All-Mercyful, with a gentle heat or an arrow of light penetrating my heart.

~Kees Voorhoeve

The Magician 
Salvador Dali


Ik weet dat ik niks weet

Socrates is actueel en springlevend
Theatermonoloog van
Stefaan Van Brabandt en  Bruno Vanden Broecke

De monoloog Socrates is de eerste van een door de Vlaming Stefaan Van Brabandt geschreven reeks over grote filosofen, die nu al naar meer smaakt. In de door acteur Bruno Vanden Broecke gespeelde voorstelling zijn de redeneringen van Socrates zó actueel en prikkelend dat je verlangt naar een wekelijkse aflevering.

‘Fijn dat u hier bent, ondanks mijn reputatie’, zegt Vanden Broecke zachtmoedig en met een twinkeling in de ogen tegen het publiek. We maken Socrates mee in het laatste uur van zijn leven, voordat hij de gifbeker zal leegdrinken. Daar verzet hij zich niet tegen, het gaat zoals het gaat. Hij weet de gang van zaken rond zijn veroordeling door ‘de mannen van Athene’ haarfijn te analyseren. Zijn aanklagers waren zó overtuigend dat hij het zelf ging geloven, terwijl hij wist dat het niet waar was. ‘Het gaat om de vorm en de toon’, zegt hij over de demagogie van zijn tegenstanders, ‘iets wat mooi klinkt, lijkt waar’.

Socrates, leermeester van Plato en vader van de filosofie, zette de Atheense bevolking aan het denken met vragen die hun overtuigingen en vooroordelen ondermijnden. Niet te vergelijken met de natuurfilosofen van zijn tijd, waar hij in de voorstelling met licht dedain over spreekt. ‘Ik wandel graag’, vertelt hij op vertrouwelijke toon. Op straat of op de markt voert hij dan dialogen over vragen zoals: wat is waar, wat is waarheid en hoe verhoudt zich dit tot waarachtigheid? ‘Als iets waarachtig is, kan het waar zijn of waar lijken.’ Hij vraagt net zo lang en indringend door tot je werkelijk overal over twijfelt.

Uit de Theaterkrant: Lees meer

Zie ook Recensie in de Volkskrant

Christelijke meditatie, contemplatie en mystiek

Kennismakingscursus christelijke meditatie, contemplatie en mystiek
Door Hans Snijders


Bedoeld voor:
 • hen die hun gebeds / geloofsleven willen verdiepen
 • hen die zoekende zijn
 • hen die een innerlijke onrust ervaren: "er moet toch meer zijn"

  In 8 maandelijkse bijeenkomsten van ± 2 uur, in een groep van
  ± 6 personen, wordt u stapsgewijs de christelijke meditatievorm aangeleerd zoals deze is ontwikkeld door Dr. Daniël van Egmond.
  Ook maakt u kennis met het mens – wereld – Godsbeeld dat daarbij hoort en dat zo anders is dan de huidige wetenschap ons doet geloven.
  Per avond krijgt u materiaal uitgereikt om te bestuderen en daarnaast krijgt u oefeningen mee uit diverse tradities.

  Zie: Website  Sacrament van de stilte
  Meditatie en contemplatie

  Ruimte zijn is: aanwezig zijn zonder enige identificatie. D.w.z.: zonder je te verbinden met de continue stroom van gedachten, gevoelens, beelden, wilsimpulsen en zintuiglijke indrukken.
  Open zijn met een helder hoofd, geopend naar de Hemelen om zo de krachten van de Hemelen te kunnen ontvangen.
  Open zijn met schone handen, uitreikend naar de ander.
  Open zijn met sterke benen, stevig geworteld in de aarde, om zo de krachten van de aarde te kunnen ontvangen.
  Open zijn naar voren, onbevangen – vol vertrouwen naar wat komen gaat.
  Open zijn naar achteren, weet hebben van de geschiedenis, maar elke pijn, negatieve gevoelens en gedachten steeds meer loslatend.
  Open zijn naar rechts, actief in het nu
  Open zijn naar links, ontvankelijk in het nu ( beiden liefst in balans )
  Met als centrum het mystieke hart, steeds beter in staat Gods liefde te ontvangen en te weerkaatsen.
  Door zo ruimte te zijn kan het leven optimaal geleefd worden en volkomen aanvaard worden.
  Steeds meer toegroeiend naar "Niet mijn wil, Heer, maar Uw wil geschiede'
  Zo ruimte zijn is de basis voor werkelijke ont-moeting, gebed, ritueel en sacrament.
  Zo ruimte zijn is een onderdeel van een Christelijke scholingsweg.

  ~Hans Snijders